Inhoud website ISZA ThuiszorgCliëntenraad
Inhoud:
Is op zoek naar jou!
Aanmelden cliëntenraad Telefoon
Aanmeldformulier Cliëntenraadslid

 

 

 

 

Downloads
Inhoud:
Documenten
    Inschijfbewijs Klachtenportaal Zorg 2020 / Brief en rapport IGJ.pdf / Conceptrapport IGJ.pdf / Klachtenreglement.pdf /
    Geschillenreglement.pdf / Governancecode.pdf / HKZ certificaat.pdf

Logo logo in kleur / logo in z/w / corporate kleuren
Geluidsbestanden 6fm NH Gooi in Business.mp3
Nieuwsbrief 2019

 

 

 

 

Fysiotherapie
Inhoud:
Samenwerking Laura den Boeft
Valpreventie
Optimaliseren

 

 

 

 

Klachten en geschillen
Inhoud:
Klacht Telefoon zorgmanager / link klachtenfunctionaris / klachtenreglement.pdf
De geschillencommissie Telefoon / website / geschillenreglement.pdf
Contactformulier klacht, geschil

 

 

 

 

Privacyverklaring
Inhoud:
Voorwoord Handelsnamen / Adres / KvK-nummers
Waarom verwerken wij gegevens
Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Verplichte verstrekking
Bewaartermijn
Cookies
Pop-up (JavaScript)
Doorgifte aan het buitenland
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Soort verwerkingen
Uw dossier
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Functionaris gegevensbescherming
Toezichthouder
Wijzigingen
Vragen

 

 

 

 

Scholingen
Inhoud:
Scholingsaanbod
    Pakket 1 / Pakket 2 / Scholingen / Toetsing / Duur / Locatie / Zorgscholing

 

 

 

 

Bedrijfsactiviteiten en diensten
Inhoud:
Bedrijfsactiviteiten en diensten
Uitsluitingscriteria

 

 

 

 

Begeleiding - bij aandoening, beperking of handicap
Inhoud:
Begeleiding
Aanvraag

 

 

 

 

Colofon en disclaimer
Inhoud:
Bedrijf Naam / website / adres / telefoon / email
Vertegenwoordigd door
Registratie Kamer van Koophandel (nummer)
Website Ontwerp en realisatie / versie / beste weergave / SSL certificaat
Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Copyright

 

 

 

 

Contact
Inhoud:
Telefoonnummer
email Algemeen / administratie / management
Adres
Routebeschrijving (Link: Google Maps)

 

 

 

 

Erkend leerbedrijf
Inhoud:
Beroepsonderwijs bedrijfsleven SBB

 

 

 

 

Kwaliteit
Inhoud:
Goede zorg IGJ conceptrapport / IGZ rapport.pdf / HKZ certificaat.pdf
Governancecode governancecode Zorg 2017.pdf

 

 

 

 

Missie en visie
Inhoud:
Missie Waar ISZA Thuiszorg voor staat
Visie Waar ISZA Thuiszorg voor gaat

 

 

 

 

Verzorging - ondersteuning bij persoonlijke verzorging aan huis
Inhoud:
Verzorging
Kosten en indicatie
Direct aanvragen Telefoon / email

 

 

 

 

Over ons
Inhoud:
Voorwoord
Over Eva Wat mijn collega’s zeggen over mij / mijn grootste succes tot nu toe
Over Meike Wat mijn collega’s zeggen over mij / mijn grootste succes tot nu toe

 

 

 

 

Palliatieve en terminale zorg - zorg in de laatste levensfase
Inhoud:
Palliatieve en terminale zorg
Kosten en indicatie
Direct aanvragen Telefoon / email

 

 

 

 

Vacatures
Inhoud:
Verzorgenden niveau 2 (plus)
Verzorgenden niveau 3 (VIG) en verpleegkundigen niveau 4 en 5

 

 

 

 

Verpleging - verpleegkundige zorg bij u thuis
Inhoud:
Verpleging
Kosten en indicatie
Direct aanvragen Telefoon / email

 

 

 

 

Werkgebied
Inhoud:
Kaart ’t Gooi en omstreken

 

 

 

 

Mantelzorgondersteuning
Inhoud:
Vrijwilligers ljisterend oor, boodschappen, uitjes
Samenwerking fysio- en ergotherapeuten

 

 

 

 

Oosterengweg 8, 1221 JV Hilversum
Tel.: 035 76 00635 | info@isza-zorg.nl

Copyright © ISZA | Thuiszorg
www.isza-zorg.nl - All rights reserved > 2017