Logo ISZA Zorg

Thuiszorg

Indicatiestelling & zorgadvies
Indicatiestelling
Zorgadvies
Richtlijnen V&VN
Over ons
Contact
Downloads
Thuiszorg
Thuiszorg
Begeleiding
Dagbesteding
Fysiotherapie
Palliatieve- en terminale zorg
Verpleging
Verzorging
Bedrijfsactiviteiten en diensten
Cliëntenraad
Colofon en disclaimer
Contact
Downloads
Klachten en geschillen
Kwaliteit
Missie en visie
Over ons
Privacy
Vacatures
Werkgebied
Mantelzorg ondersteuning
Scholingen
Scholingen

Klachten en geschillen

Tip of klacht

Wij willen u graag goede en passende zorg bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag.

Wij willen u vragen om uw tip of klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing.

Leidt dit niet tot een gewenst resultaat, dan kunt u contact opnemen met de zorgmanager.

Vraag naar de zorgmanager
035 76 00635

U kunt ook terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Klachtenfunctionaris
www.klachtenportaalzorg.nl/...
Document
Klachtenreglement.pdf

De geschillencommissie

Als het via de eerder genoemde wegen - hier boven op de site - niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Geschillencommissie
022 83 22205
Klachtenportaal Zorg
www.klachtenportaalzorg.nl
Document
Geschillenreglement.pdf


Gebruikte afkortingen op deze pagina
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Contactformulier
Klachten en geschillen ISZA Thuiszorg
Uw persoonsgegevens worden veilig verzondenAlleen volledig en correct ingevulde formulieren kunnen worden verwerkt. Zie ook onze privacyverklaring Toestemming *